slide banner

Chính sách đổi trả

- Hàng hóa được giao dựa trên chất lượng của mẫu thử đã gởi trước đó. Quý khách có quyền đổi trả hàng hóa khi phát hiện sự không tương đồng giữa mẫu gởi và hàng. 

- Quý khách được quyền đổi trả nếu thấy chất lượng của các lô hàng là không đồng nhất. 

- Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cập nhật liên tục những tông hương mới để thay thế hương cũ nhằm tối ưu hóa hiệu quả bán hàng cũng như lợi nhuận của quý khách. 

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5