slide banner

Thẻ h1

Thẻ h2

HƯƠNG CAM CHANH THƠM MÁT

Dòng hương này thiên về nam tính hơn nữ tính, trong dòng hương này: ngải dấm, hương thảo và cỏ xạ hương – cùng kết hợp với các yếu tố co trong các hương cam chanh. Mùi hương của chúng mang lại cảm giác thông thoáng giống như ở ngoài trời.

CITRUS – AROMATIC

CITRUS – FLORAL

CITRUS - FRESH

CITRUS - FLORAL

CITRUS – ALDEHYDIC

CITRUS - FRUITY

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5