slide banner

Thẻ h1

Thẻ h2

HƯƠNG CAM CHANH THỰC PHẨM

Dòng hương này kết hợp vị ngọt của hương cam chanh (chanh xanh, cam), và các loài hương thuộc nhóm cam chanh khác, kết hợp thêm hoặc hòa huyện cùng vị ngọt của va-ni, caramel, và các loài hoa ngọt.

CITRUS- SPICY

CITRUS – SUGARY

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5