slide banner

HƯƠNG CAM CHANH THỰC PHẨM

Dòng hương này kết hợp vị ngọt của hương cam chanh (chanh xanh, cam), và các loài hương thuộc nhóm cam chanh khác, kết hợp thêm hoặc hòa huyện cùng vị ngọt của va-ni, caramel, và các loài hoa ngọt.

Không có bài viết nào phù hợp

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5