slide banner

HƯƠNG GỖ HOA CỎ XẠ HƯƠNG

Đây là mùi hương nước hoa với hương gỗ làm chủ đạo và ngự trị tại lớp hương giữa, đi cùng với nó là hương hoa cỏ mở đầu (violet và lan Nam Phi) và kết thúc bằng hương xạ hương nồng nàn ở lớp hương cuối.

Không có bài viết nào phù hợp

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5