slide banner

Thẻ h1

Thẻ h2

HƯƠNG HOA CỎ GỖ - XẠ HƯƠNG

Các chai nước hoa hương hoa cỏ làm chủ đạo được củng cố thêm với hương gỗ, hương xạ hương hoặc cả hai giúp thêm chiều sâu và cảm giác ấm áp cũng như âm sắc của hương phấn vào tổng thể của mùi hương.

WOODY – FLORAL – MUSKY

FLORAL - MUSKY.

FLORAL - WOODY

FLORAL - BALSAMIC

FLORAL - WOODY MUSK

FLORAL - MUSKY

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5