slide banner

Thẻ h1

Thẻ h2

HƯƠNG HOA CỎ TRÁI CÂY THỰC PHẨM

Dòng nước hoa mang hương hoa cỏ và trái cây liên tục mở rộng. Vì thế việc nhóm hương này có pha lẫn với các hương thực phẩm không phải là chuyện lạ, và đáng được trở thành một xếp loại dòng hương riêng. Dòng hương này, ngoài hương trái cây và hoa cỏ ra, ta còn có thể cảm nhận được vị ngọt của các hương như caramel, đường, sô-cô-la, kẹo ngọt,….

FLORAL – FRUITY - GOURMAND

FLORAL - FRUITY GOURMAND

FLORAL - FRUITY - GOURMAND

FLORAL FRUITY GOURMAND

FLORAL – FRUITY - GOURMAND

FLORAL - FRUITY - GOURMAND

FLORAL – FRUITY – GOURMAND

FLORAL - GUORMAND

FLORAL – EDIBLE / GUORMAND

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5