slide banner

Thẻ h1

Thẻ h2

HƯƠNG THƠM NGÁT - AROMATIC

Nhóm hương thơm thường sử dụng tổ hợp của cây xô thơm, hương thảo, thì là, hoa oải hương và một số loài cây có sở hữu mùi cỏ thảo mộc nồng nàn.

Chúng thường được kết hợp với nhóm hương cam chanh và nhóm hương cay nồng. Nhóm hương thơm này thường hay xuất hiện trong các loại nước hoa dành cho nam giới.

 

 

AROMATIC – FRUITY

AROMATIC – AQUATIC

AROMATIC GREEN

AROMATIC – SPICY

AROMATIC - FOUGERE

AROMATIC GREEN

AROMATIC GREEN

FRUITY - AQUATIC

AQUATIC - GREEN

AROMATIC - FOUGERE

AROMATIC GREEN

AROMATIC- FOUGERE

AROMATIC - FOUGERE

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5