slide banner

SODIUM LAURYL ETHER SULFATE (SLES)

Sodium Lauryl Ether Sulfate (SLES)

- Số CAS: 9004-82-4
- Công thức: CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na
- Tên gọi khác: Natri laurinsunfate, natri lauryl ete sunfat
- Sodium Lauryl Ether Sulfate , hay natri lauryl ete sunfat (SLES), là một chất hoạt động bề mặt và thuốc tẩy mang điện âm có trong nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân (xà phòng, dầu gội đầu, kem đánh răng,…). SLES là chất tạo bọt rẻ và rất hiệu quả.

                                               

 

 

Không có bài viết nào phù hợp

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5