slide banner

Bộ Sưu Tập Hương Dâu

Nếu có một loại trái cây vừa có tính cổ điển, vừa có tính hiện đại, vừa một chút hướng Tây (western style), vừa rất địa phương ( locally), khẩu vị  cả chua ngọt (sweet & sour) và tươi mới (fresh).....đích thị đó là Dâu ( strawberry). 

Hương dâu gần như là tấm giấy bảo đảm để tung một sản phẩm an toàn và thành công. 

Strawberry collection của Greenlink là một trải nghiệm các chủng dâu khác nhau với sự đa dạng trong từng Notes hương cũng như đáp ứng nhiều lĩnh vực ứng dụng. 

 

Không có bài viết nào phù hợp

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5