slide banner

Sữa

Tìm kiếm một nguồn hương  hòa quyện tốt trong  nền Sữa nhiều chất béo, đồng thời đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật gắt gao cũng như yêu cầu về chứng từ giấy tờ phù hợp cho ngành sản xuất khắt khe bậc nhất này không phải là điều đơn giản. 

Greenlink tự hào là một nhà cung cấp quen thuộc của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này. 

 

 

 

Hương chocolate
Hương dâu
   
Hương cam
Hương nho
   
Hương vanilla
Hương yohourt
   
Hương các loại hạt 

 

Không có bài viết nào phù hợp

Thẻ h3

Thẻ h4

Thẻ h5